Mengenai ASYIKfm


 • Sejarah

  Siaran Orang Asli ditubuhkan pada 3 Februari 1959, beroperasi di Radio Malaya Bangunan Persekutuan (Federal House) Kuala Lumpur.  Siaran dipancarkan melalui gelombang pendek kebangsaan 49 meter atau 6025 khz selama setengah jam mulai jam 3.00 petang hingga 3.30 petang setiap hari.  Bahasa yang digunakan ialah dalam dialek Semai dan Temiar.  Pemilihan dalam dua dialek tersebut berdasarkan ketika itu Semai dan Temiar merupakan  suku kaum yang terbesar di kalangan 18 suku kaum Orang Asli yang tinggal di kawasan pedalaman Hulu Pahang, Perak dan Kelantan.  Perintis Siaran Orang Asli ialah Bah Daniel, Ading Kerah dan Long Rais.  

  Pada 1 April 2001, Siaran Orang Asli telah menambah dua lagi Dialek iaitu Jakun dan Temuan.  Perkembangan ini mendapat sokongan padu daripada Pemimpin masyarakat, badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan.  Sebagai satu-satunya media penyiaran khas untuk masyarakat Orang Asli, unit ini sentiasa berusaha menambahbaik produk-produk rancangan yang disiarkan demi merealisasikan hasrat kerajaan mempercepatkan proses integrasi nasional.

  Tanggal 1 April 2005 sempena RTM menyambung ulang tahunnya yang ke 59 sekali lagi tercatat dalam sejarah penyiaran negara apabila penjenamaan semula radio dilancarkan yang melibatkan perubahan kepada 32 stesen RTM termasuklah Radio 7 Unit Siaran Orang Asli yang sekarang dikenali sebagai ASYIKfm 

  ASYIKfm menempa sejarah sekali lagi dengan menambah  waktu siaran selama 5 jam menjadikan siaran ini beroperasi selama 14 jam sehari mulai 1 Januari 2007.   Buat pertama kalinya dalam sejarah ASYIKfm bersiaran pada waktu pagi iaitu dari 8.00 pagi hingga 10.00 malam.

  Mulai 22 Januari 2011  ASYIKfm menambah frekuensi 95.6 Mhz untuk pendengar di Johor menikmati siaran ini.

  Pada 31 Ogos 2011 ASYIKfm menambah waktu siarannya kepada 15 jam apabila penutupan siaran gelombang pendek bagi stesen Suara Islam dan lain-lain siaran Suara Malaysia.

 • Carta Organisasi

 • Visi, Misi dan Objektif

  » Visi

  Untuk menjadikan ASYIKfm sebagai badan penyiaran yang unggul bagi penyatuan 18 suku kaum masyarakat Orang Asli di Semenanjung.

  » Misi

  Mendukung wawasan Negara
  Menyiarkan dan mempertahankan nilai-nilai warisan budaya bangsa.
  Menentukan perkhidmatan yang bermutu dan berdaya maju.
  Menjalinkan hubungan kerjasama melalui perkongsian maklumat dengan agensi kerajaan dan swasta
  Menghasilkan kumpulan pengurusan yang cekap, amanah dan berkesan.
  Membantu anggota dalam program-program latihan di bidang penyiaran.
  Memelihara kebajikan dan kepentingan anggota

  » Objektif

  Untuk memberi perkhidmatan penyiaran dan penyebaran maklumat melalui peranan media elektronik (radio) kearah membina insan melibatkan perubahan sikap, peribadi, pemikiran dan nilai-nilai murni bagi memaju dan menjayakan perkembangan sosio-ekonomi masyarakat Orang Asli khususnya terhadap konsep integrasi nasional selaras dengan cita-cita negara.