PIAGAM PELANGGAN

 

  • Kami akan sentiasa memberikan khidmat bakti kepada pendengar dengan memberikan maklumat yang terkini berunsur pendidikan dan pengetahuan melalui rancangan yang disiarkan.

 

  • Kami akan sentiasa menghormati pendengar, peka terhadap keperluan mereka dan terus memainkan peranan sebagai penghibur dengan menyediakan rancangan-rancangan yang bersesuaian dengan kehendak pendengar.

 

  • Kami akan sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta bagi membantu mendapatkan maklumat dan bahan-bahan siaran.

 

  • Kami akan menyediakan pelbagai jenis rancangan yang bersesuaian selaras dengaan jadual siaran yang ditetapkan.