MISI

 

  • Menjadikan badan penghubung dua hala antara kerajaan dan rakyat.

 

  • Mendukung wawasan Negara

 

  • Menyiarkan dan mempertahankan nilai-nilai warisan budaya bangsa.

 

  • Menentukan perkhidmatan yang bermutu dan berdaya maju.

 

  • Menjalinkan hubungan kerjasama melalui perkongsian maklumat dengan

     agensi kerajaan dan swasta

 

  • Menghasilkan kumpulan pengurusan yang cekap, amanah dan berkesan.