SEJARAH ASYIKfm

SEJARAH UNIT ASYIK FM (SIARAN ORANG ASLI)

 

1.Siaran Orang Asli ditubuhkan pada 3 Februari 1959, beroperasi di Radio Malaya Bangunan Persekutuan (Federal House) Kuala Lumpur.  Siaran dipancarkan melalui gelombang pendek kebangsaan 49 meter atau 6025 khz selama setengah jam mulai jam 3.00 petang hingga 3.30 petang setiap hari.  Bahasa yang digunakan ialah dalam dialek Semai dan Temiar.  Pemilihan dalam dua dialek tersebut berdasarkan ketika itu Semai dan Temiar merupakan  suku kaum yang terbesar di kalangan 18 suku kaum Orang Asli yang tinggal di kawasan pedalaman Hulu Pahang, Perak dan Kelantan.  Perintis Siaran Orang Asli ialah Bah Daniel, Ading Kerah dan Long Rais. 

Read more...

OBJEKTIF

Untuk memberi perkhidmatan penyiaran dan penyebaran maklumat melalui peranan media elektronik (radio) kearah membina insan melibatkan perubahan sikap, peribadi, pemikiran dan nilai-nilai murni bagi memaju dan menjayakan perkembangan sosio-ekonomi masyarakat Orang Asli khususnya terhadap konsep integrasi nasional selaras dengan cita-cita negara.

VISI

Untuk menjadikan ASYIKfm sebagai badan penyiaran yang unggul bagi penyatuan 18 suku kaum masyarakat Orang Asli di Semenanjung.

MISI

 

  • Menjadikan badan penghubung dua hala antara kerajaan dan rakyat.

 

  • Mendukung wawasan Negara

 

  • Menyiarkan dan mempertahankan nilai-nilai warisan budaya bangsa.

 

  • Menentukan perkhidmatan yang bermutu dan berdaya maju.

 

  • Menjalinkan hubungan kerjasama melalui perkongsian maklumat dengan

     agensi kerajaan dan swasta

 

  • Menghasilkan kumpulan pengurusan yang cekap, amanah dan berkesan.

More Articles...

  1. PIAGAM PELANGGAN